Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

 Contract de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice

                                                        Nr ..... din ...........................

 

Părţile contractante:

 S.C.  Paradis Travel SRL-agentie touroperatoare, cu sediul în Oradea, str. Bul. Dacia nr.51, inregistrata la O.R.C. Oradea cu nr. J05/1362/1991,CUI : 69761., titular─â a Licen┼úei de turism nr. 3936/2006,  reprezentat─â prin Rodica Rimer, în calitate de director, denumita  în continuare Agen┼úia Revanzatoare, pentru:

Agentia de Turism Touroperatoare  cu sediul in ........................,

 

┼či Turistul/reprezentantul turistului,

..............................................., domiciliat  în.................. str ................. nr ......,ap ......  .-  , telefon ........................., posesoare al  CI  seria ......nr  .............., in calitate de contractant al pachetului de servicii turistice,denumit in continuare Turist ,au convenit la încheierea prezentului contract,in conformitate cu prevederile O.G. nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

 1. Obiectul contractului

 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn─â - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, ┼či eliberarea doc de plat─â.

Servicii solicitate si confirmate:

1) Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descriese in materialele de prezentare(cataloage,brosuri,pliante,oferte letrice),in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna/tratament,sau in confirmarea de servicii,in cazul serviciilor la cerere.

2) Orice alte servicii turistice neanscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.

 1. Conditii speciale-early booking,rezervari timpurii,last minute si bilete avion.

1) In cazul renuntarii la pachetele de servicii turistice care includ bilete de avion(daca renuntarea se face dupa ce biletele de avion au fost emise,indiferent de numarul de zile ramase pana la momentul plecarii),restituirea contravalorii biletelor de avion si a taxelor de aeroport se face in functie de conditiile de renuntare/penalizare ale companiei aeriene.

2) In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice la care a beneficiat de reducerea de early booking(rezervare din timp) sau last minute,atunci se aplica conditii speciale de renuntare,si anume penalizare 100% in caz de anulare,indiferent de momentul anularii rezervarii.

 Pentru anumite oferte termenele de plata si de renuntare/penalizare pot fi diferite-in caz in care acestea vor fi mentionate pe oferta.Prin semnarea contractului,turistul recunoaste ca a fost informat si accepta termenele de renuntare/penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice achizitionat.

3) Neconfirmarea cerintelor speciale(fara plata suplimentara)si cu titlu informativ nu poate fi considerat motiv pentru anularea rezervarilor din partea Turistului.

4) Nu se accepta modificari la rezervarile cu early booking (modificari de nume,structura camera, perioada,pachet,etc).

5) Reguli bilete de avion(low cost si curse linie)

 1. a) Anulare/modificare nepermise(pretul este nerambursabil dupa emiterea biletului)
 2. b) toate conditiile,regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana,independent de vointa agentiei.
 3. c) In caz de forta majora compania de zbor isi asigura dreptul de a modifica sau anula fara preaviz un zbor sau un loc confirmat in prealabil. Compania aeriana raspunde de bagajele turistilor pe toata durata zborului si a eventualelor escale,tot ea fiind raspunzatoare pentru pierderea sau distrugerea lor.
 4. d) Prin acceptarea ofertei si semnarea facturii ,ati luat la cunostinta si acceptat:”Conditiile generale de comercializare a biletelor de avion” si “Conditiile generale de transport aerian.

III. Preţul

1) Pre┼úul contractului este de ............. eur (in cazul platilor in ron,se calculeaza cursul BNR din ziua platii, comisionul Agen┼úiei ┼či T.V.A.-.

 1. Modalitati de plata

1) Avansul integral eu se achita la inscriere si reprezinta minim30% din pretul contractului.

2) Plata finala  - euro a pachetului de servicii se face cu minim 25 zile inainte de data inceperii programului / pachetului de servicii turistice.

3) Plata Early Booking conform scadentelor  touroperatorului  unde este facuta rezervarea.

 1. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei

1) În cazul în care Agen┼úia este nevoit─â s─â modifice una dintre prevederile esen┼úiale ale contractului, are obliga┼úia s─â informeze turistul cu cel pu┼úin 15 zile înainte de data plec─ârii.

2) Agen┼úia poate s─â modifice pre┼úul contractului, în sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, ale redeven┼úelor

┼či ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ┼či aeroporturi ┼či ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3) În cazul în care o parte important─â din serviciile turistice prev─âzute în contract nu este realizat─â sau agen┼úia de turism organizatoare  constat─â c─â nu le va putea realiza, Agentia este obligat─â:

 1. a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare în vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate;
 2. b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate în timpul c─âl─âtoriei turistice;
 3. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive întemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta.

4) Agenţia touroperatoare (organizatoare),este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract,inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii,cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas─â a obliga┼úiilor asumate prin contract se datoreaz─â turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â.

In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului. Agentia revanzatoare,adica Paradis Travel,nu raspunde pentru neconcordantele dintre oferta data de catre touroperator si conditiile ofertei hotelului.

5) Agen┼úia are obliga┼úia s─â furnizeze în scris turistului, în termen de 1 zi înainte de data plec─ârii, urm─âtoarele informa┼úii:

 1. a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â îi permit─â contractarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;
 3. c) pentru c─âl─âtoriile minorilor neînso┼úi┼úi de p─ârin┼úi, informa┼úii care s─â permit─â p─ârin┼úilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz─ârii copilului.
 4. d) Agentia organizatoare este direct raspunzatoare pentru orice modificare privind orele de zbor si orice schimbare privind pachetul turistic achizitionat de la Agentia de Turism revanzatoare,adica Paradis Travel.
 5. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului

1) În cazul în care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care îndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa în scris Agen┼úiat.Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii,precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la pretul calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

             2) În cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament, turistul are obliga┼úia s─â respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în sta┼úiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihn─â ┼či/sau de tratament; în sta┼úiunile din ┼úar─â, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â cel târziu la ora 12,00 a zilei urm─âtoare celei înscrise pe bilet.

3) În cazul în care pre┼úurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de c─âtre Agen┼úie a sumelor pl─âtite.

4)1. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea în┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. IV pct. 1, hot─ârârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
 2. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4)2. in cazul in care  Agen┼úia anuleaz─â c─âl─âtoria turistic─â înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară,cu rambursarea diferenţei de preţ;
 3. c) s─â i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile men┼úionate turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a f─âcut datorit─â nerealiz─ârii num─ârului minim de persoane men┼úionat în contract, iar Agen┼úia a informat în scris turistul cu cel pu┼úin 5 zile calendaristice premerg─âtoare datei plec─ârii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate);
 3. c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.-caz in care se aplica prevederile IX din prezentul contract;

5) Turistul are dreptul s─â rezilieze în orice moment contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabil─â, este obligat s─â desp─âgubeasc─â Agen┼úia pentru prejudiciul creat acesteia,conform prevederilor cap.IX din prezentul contract;

Dac─â turistul,dupa confirmarea serviciilor, solicit─â schimbarea datei de plecare,a  hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor legale la momentul respectiv, ┼či încheierea unui nou contract.

Daca dupa confirmarea serviciilor se solicita modificarea/complectarea numelui/prenumelui turistului sau schimbarea structurii camerelor se percepe o taxa de 20 euro/modificare.

6) Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubrizare, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.

 • Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament), în vederea acord─ârii serviciilor turistice,sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare,alimentatie publica,mijloace de transport,in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
 • In cazul in care turistul alege sa se mute la alt hotel decat cel contractat initial si achitat,responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor,eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
 • Turistul isi asuma intreaga responsabilitate pentru alegerea pachetului turistic sau hotelului prin semnarea acestui contract.
 • Turistul este obligat sa verifice valabilitatea actelor sale de identitate,inainte de inceperea calatoriei. CI valabil si Pasaport valabil minim 6 luni de la data returului in tara!

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1) În cazul în care turistul renun┼ú─â din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz─â Agen┼úiei penaliz─âri dup─â cum urmeaz─â:

 1. a) 30% din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plec─ârii;
 2. b) 50% din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face în intervalul 16-45 de zile înainte de data plec─ârii;
 3. c) 100 % din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare.

2) Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai în baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.

3) În cazul în care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele achitate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.

4) În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai întoarc─â în România ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5) Penaliz─ârile echivalente cu pre┼úul contractului se aplic─â ┼či în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac─â nu poate pleca în c─âl─âtorie pentru c─â nu are actele în regul─â sau dac─â este întors de la grani┼ú─â de c─âtre poli┼úia de frontier─â.

6) Turistul trebuie s─â depun─â în scris cererea de renun┼úare la pachetul de servicii turistice, cu num─âr de înregistrare la Agen┼úia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun┼úare nu este luat─â în considerare.

7) Agen┼úia va acorda desp─âgubiri în func┼úie de gradul de nerespectare a obliga┼úiilor din contract.

VIII. Reclamaţii

1) În cazul în care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de a întocmi la fata locului,o sesizare în scris,cu dovezi(poze) clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate la fa┼úa locului,legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agen┼úiei, cât ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2) Atât Agen┼úia , cât ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. În cazul în care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie în scris, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la încheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, s─â comunice turistului raspunsul la reclamatie,in conditiile prezentului contract.

 1. Asigur─âri - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei la Omniasig Vienna Insurance Grup din localitatea Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, tel/fax: 0214057420. Polita seria I nr 52136,valabila  pana la 15.01.2020.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s─â acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten┼ú─â care s─â acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boal─â sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 1. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihn─â-tratament, biletul de excursie, dup─â caz;
 3. b) programul turistic, în cazul ac┼úiunilor turistice.
 4. Dispoziţii finale
 • Prezentul contract a fost încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 • Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pechetelor turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001,cu modificarile ulterioare.
 • Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog,pliant sau alt inscris,daca turistul este informat despre acesta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001,cu modificarile ulterioare.
 • PASAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA RETURULUI!!!

 

Agen┼úia,                                                                               Turist,

Denumirea .Paradis Travel.                                           Numele: ..........................

Reprezentantul .Rodica Rimer.                                    Prenumele:......................

┼×tampila ...................