Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

 Contract de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice

                                                        Nr ..... din ...........................

 

Părţile contractante:

 S.C.  Paradis Travel SRL-agentie touroperatoare, cu sediul în Oradea, str. Bul. Dacia nr.51, inregistrata la O.R.C. Oradea cu nr. J05/1362/1991,CUI : 69761., titulară a Licenţei de turism nr. 3936/2006,  reprezentată prin Rodica Rimer, în calitate de director, denumita  în continuare Agenţia Revanzatoare, pentru:

Agentia de Turism Touroperatoare  cu sediul in ........................,

 

şi Turistul/reprezentantul turistului,

..............................................., domiciliat  în.................. str ................. nr ......,ap ......  .-  , telefon ........................., posesoare al  CI  seria ......nr  .............., in calitate de contractant al pachetului de servicii turistice,denumit in continuare Turist ,au convenit la încheierea prezentului contract,in conformitate cu prevederile O.G. nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

 1. Obiectul contractului

 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea doc de plată.

Servicii solicitate si confirmate:

1) Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descriese in materialele de prezentare(cataloage,brosuri,pliante,oferte letrice),in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna/tratament,sau in confirmarea de servicii,in cazul serviciilor la cerere.

2) Orice alte servicii turistice neanscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.

 1. Conditii speciale-early booking,rezervari timpurii,last minute si bilete avion.

1) In cazul renuntarii la pachetele de servicii turistice care includ bilete de avion(daca renuntarea se face dupa ce biletele de avion au fost emise,indiferent de numarul de zile ramase pana la momentul plecarii),restituirea contravalorii biletelor de avion si a taxelor de aeroport se face in functie de conditiile de renuntare/penalizare ale companiei aeriene.

2) In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice la care a beneficiat de reducerea de early booking(rezervare din timp) sau last minute,atunci se aplica conditii speciale de renuntare,si anume penalizare 100% in caz de anulare,indiferent de momentul anularii rezervarii.

 Pentru anumite oferte termenele de plata si de renuntare/penalizare pot fi diferite-in caz in care acestea vor fi mentionate pe oferta.Prin semnarea contractului,turistul recunoaste ca a fost informat si accepta termenele de renuntare/penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice achizitionat.

3) Neconfirmarea cerintelor speciale(fara plata suplimentara)si cu titlu informativ nu poate fi considerat motiv pentru anularea rezervarilor din partea Turistului.

4) Nu se accepta modificari la rezervarile cu early booking (modificari de nume,structura camera, perioada,pachet,etc).

5) Reguli bilete de avion(low cost si curse linie)

 1. a) Anulare/modificare nepermise(pretul este nerambursabil dupa emiterea biletului)
 2. b) toate conditiile,regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana,independent de vointa agentiei.
 3. c) In caz de forta majora compania de zbor isi asigura dreptul de a modifica sau anula fara preaviz un zbor sau un loc confirmat in prealabil. Compania aeriana raspunde de bagajele turistilor pe toata durata zborului si a eventualelor escale,tot ea fiind raspunzatoare pentru pierderea sau distrugerea lor.
 4. d) Prin acceptarea ofertei si semnarea facturii ,ati luat la cunostinta si acceptat:”Conditiile generale de comercializare a biletelor de avion” si “Conditiile generale de transport aerian.

III. Preţul

1) Preţul contractului este de ............. eur (in cazul platilor in ron,se calculeaza cursul BNR din ziua platii, comisionul Agenţiei şi T.V.A.-.

 1. Modalitati de plata

1) Avansul integral eu se achita la inscriere si reprezinta minim30% din pretul contractului.

2) Plata finala  - euro a pachetului de servicii se face cu minim 25 zile inainte de data inceperii programului / pachetului de servicii turistice.

3) Plata Early Booking conform scadentelor  touroperatorului  unde este facuta rezervarea.

 1. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1) În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2) Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor

şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3) În cazul în care o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare  constată că nu le va putea realiza, Agentia este obligată:

 1. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta.

4) Agenţia touroperatoare (organizatoare),este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract,inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii,cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 2. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.

In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului. Agentia revanzatoare,adica Paradis Travel,nu raspunde pentru neconcordantele dintre oferta data de catre touroperator si conditiile ofertei hotelului.

5) Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 1 zi înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 4. d) Agentia organizatoare este direct raspunzatoare pentru orice modificare privind orele de zbor si orice schimbare privind pachetul turistic achizitionat de la Agentia de Turism revanzatoare,adica Paradis Travel.
 5. Drepturile şi obligaţiile turistului

1) În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţiat.Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii,precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la pretul calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

             2) În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

3) În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4)1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
 2. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4)2. in cazul in care  Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară,cu rambursarea diferenţei de preţ;
 3. c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 5 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate);
 3. c) anularea s-a făcut din vina turistului.-caz in care se aplica prevederile IX din prezentul contract;

5) Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia,conform prevederilor cap.IX din prezentul contract;

Dacă turistul,dupa confirmarea serviciilor, solicită schimbarea datei de plecare,a  hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

Daca dupa confirmarea serviciilor se solicita modificarea/complectarea numelui/prenumelui turistului sau schimbarea structurii camerelor se percepe o taxa de 20 euro/modificare.

6) Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

 • Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice,sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare,alimentatie publica,mijloace de transport,in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
 • In cazul in care turistul alege sa se mute la alt hotel decat cel contractat initial si achitat,responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor,eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
 • Turistul isi asuma intreaga responsabilitate pentru alegerea pachetului turistic sau hotelului prin semnarea acestui contract.
 • Turistul este obligat sa verifice valabilitatea actelor sale de identitate,inainte de inceperea calatoriei. CI valabil si Pasaport valabil minim 6 luni de la data returului in tara!

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1) În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

 1. a) 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-45 de zile înainte de data plecării;
 3. c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare.

2) Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

3) În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4) În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5) Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6) Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7) Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VIII. Reclamaţii

1) În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi la fata locului,o sesizare în scris,cu dovezi(poze) clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului,legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2) Atât Agenţia , cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului raspunsul la reclamatie,in conditiile prezentului contract.

 1. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Omniasig Vienna Insurance Grup din localitatea Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, tel/fax: 0214057420. Polita seria I nr 52136,valabila  pana la 15.01.2020.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
 3. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
 4. Dispoziţii finale
 • Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 • Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pechetelor turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001,cu modificarile ulterioare.
 • Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog,pliant sau alt inscris,daca turistul este informat despre acesta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001,cu modificarile ulterioare.
 • PASAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA RETURULUI!!!

 

Agenţia,                                                                               Turist,

Denumirea .Paradis Travel.                                           Numele: ..........................

Reprezentantul .Rodica Rimer.                                    Prenumele:......................

Ştampila ...................